Nordisk Safari Klub

Nordisk Slam

Nordisk Slam

For at få tildelt denne slam, skal man have nedlagt følgende arter:

Råvildt, trofæbærende handyr
Kronvildt, trofæbærende handyr
Elg, trofæbærende handyr
Hvidhalet hjort, trofæbærende handyr
Ren, trofæbærende handyr
Tjurkok eller bæver

Alle arter skal være nedlagt i Danmark, Sverige, Norge eller Finland. Man skal have nedlagt en af hver af de krævede arter, men der er ingen krav til trofæets størrelse.

Nordisk Slam kan kun overrækkes jægere, der er medlem af Nordisk Safari Klub og vildtet skal være nedlagte under forhold der opfylder Nordisk Safari Klubs etiske regler. Se info om de etiske regler på Nordisk Safari Klubs hjemmeside.

Prisen for Nordisk Slam plaquette i messing er DKK 2.000,-

Tilmeldingsblanket vedlægges billeder af de nedlagte arter og opmålingsskemaer. Navn på Nordisk Slam modtager bringes i NSKs medlemsblad, på hjemmesiden og på Facebook. Nordisk Slam overrækkes på årets generalforsamling.

Tilmeldingsskema skal fremsendes til Nordisk Safari Klub på e-mail: info@nordisksafariklub.com senest den 15. januar og kan downloades her nedenfor.

TILMELDINGSSKEMA

Nordisk Slam

DOWNLOAD PDF FIL

TILMELDINGSSKEMA

Nordisk Slam

DOWNLOAD WORD FIL