Nordisk Safari Klub

Slam

Slam 50, 100, 150 og 200

For at opnå en af disse Slams, skal man være medlem af Nordisk Safari Klub og personligt have nedlagt:

Nordisk Safari Klub Slam 50: 50 arter fra minimum 3 kontinenter
Nordisk Safari Klub Slam 100: 100 arter fra minimum 4 kontinenter
Nordisk Safari Klub Slam 150: 150 arter fra minimum 5 kontinenter
Nordisk Safari Klub Slam 200: 200 arter fra minimum 6 kontinenter

Alle arter skal være nedlagt under Nordisk Safari Klubs etiske regler, se mere info på hjemmesiden.

For at få NSK Slam 100, skal man have modtaget NSK Slam 50
For at få NSK Slam 150, skal man have modtaget NSK Slam 100
For at få NSK Slam 200, skal man have modtaget NSK Slam 150

Arter, som kan opmåles efter SCI og CIC regler kan medtages. Hundyr, der er trofæbærende tæller med, desuden tæller arter som zebra, kapivar, giraf, peccary, genet cat, coyote, bobcat samt de fleste rovdyr.

Fugle indgår ikke i slam, undtagen tjur fra Europa og Asien samt struds fra Afrika.

Spørgsmål vedrørende dette kan ske til Nordisk Safari Klubs sekretariat.

Prisen for disse Slam plaquette i messing er DKK 2.000,-

Tilmeldingsblanket vedlægges billeder af de nedlagte arter og opmålingsskemaer. Navn på Slam modtager bringes i NSKs medlemsblad, på hjemmesiden og på Facebook. Slam overrækkes på årets generalforsamling.

Tilmeldingsskema skal fremsendes til Nordisk Safari Klub på e-mail: info@nordisksafariklub.com senest den 15. januar og kan downloades her nedenfor.

Download tilmeldingsblanket

Slam 50, 100, 150 og 200

DOWNLOAD PDF FIL

Download tilmeldingsblanket

Slam 50, 100, 150 og 200

DOWNLOAD WORD FIL