Nordisk Safari Klub

 

Medlemsservice

Nordisk Safari Klub blev stiftet den 11. maj 1972 af kendte nordiske trofæjægere. Klubben er uafhængig af alle jagtorganisationer og er en klub for alle nordiske jægere med interesse for jagt i udlandet. Derfor informerer vi om international jagt, sørger for udveksling af erfaringer blandt klubbens medlemmer og forsøger at fremme medlemmernes muligheder for jagt i udlandet.

Websiden

På vores webside kan du læse om klubbens arrangementer, finde spændende jagtrapporter fra forskellige rejsemål og downloade dem, læse de seneste jagtnyheder, finde trofæopmålinger og meget mere.

Jagtmagasinet TROFÆ

Jagtmagasinet TROFÆ udsendes af klubben 6 gange om året.  Bladet indeholder først og fremmest medlemmernes egne artikler om jagt i udlandet. Hertil kommer grejomtale og våbentests, andre informative artikler, jagtrapporter, historisk stof, jægerportrætter samt jagtrapporter fra revirer verden over.

Trofæ- opmåling

Vi opmåler trofæer fra hele verden, efter både Safari Club International og CICs regler.  Trofæopmålingen sker løbende hen over året ved en lang række arrangementer i alle de nordiske lande. Se kalender på hjemmesiden og i TROFÆ. Der betales til opmåler for registrering i NSKs database, diplom, emblem og evt. medalje pr. trofæ.

Nordisk Safari Klub samarbejder med Børge Hinsch Fonden om trofæmuseet som tidligere kunne ses på Valdemars Slot. Trofæmuseet er pt. ved at blive flyttet fra Valdemars Slot. Information herom kan fås ved sekretariatet.
Fremover vil Europas største offentligt tilgængelige trofæmuseum være at finde på en ny lokalitet. Nordisk Safari Klubs medlemmer har således stadig mulighed for at testamentere trofæer til klubben.  

Nordisk Safari Klubs
skyde-arrangementer

Flere gange årligt arrangeres forskellige feltskydninger med riffel

Formålet er at give medlemmerne lejlighed til at træne til stationære og bevægelige mål på afstande mellem 10–600 meter.

Desuden er det muligt at aflægge elgmærkeprøve samt skyde til de forskellige bukkemærker.

AUKTION

Klubben afholder løbende auktioner for medlemmer.

MØDER OG FOREDRAG

Deltag i foredrag om jagt i udlandet, trofæer, jagtrejser og andre relevante emner.

DONATIONSAFTALE

Du har nu mulighed for at donerer dine trofæer til Nordisk Safari Klub. Alt du behøver at gøre er, at udfylde en donationsaftale og underskrive denne samt sende den til Nordisk Safari Klub. Efterfølgende vil Nordisk Safari Klub underskrive og sende en underskrevet aftale retur. 

Du kan downloade donationsaftalen, ved at klikke på dette LINK.

Planlægger du en jagtrejse til Sydafrika, er der ting du skal være særlig opmærksom på. Blandt andet skal du udfylde dokumentet som du finder på dette LINK.

Vi ønsker dig en dejlig tur.

Før du rejser, er der mange ting der skal gøres. Vi har lavet en tjekliste, så du husker det hele. Listen finder du her på dette LINK.

FORSIKRINGSSAGER

Rådgivning om forsikringssager i forbindelse med tyveri, ødelæggelser, jagtrejser m.v.

Nordisk Safari Klub har på det seneste haft forespørgsler på udtalelser og ekspertvurderinger i forbindelse med rådgivning og vurdering af henholdsvis stjålne elefantstødtænder, en omfattende vandskade, som ødelagde trofæer, samt en vurdering af en erstatning af en meget dyr jagtrejse, der løb ind i alvorlige problemer, og som forsikringen havde betænkeligheder ved at træde ind i.

Klubben har derfor nedsat et udvalg, som enten efter egen ekspertise, eller ved at finde den rette ekspertise, kan komme med en nøgtern og saglig vurdering af sagen, til forhåbentlig gavn for det medlem, der har brug for støtten.

Da disse opgaver kan være meget tidskrævende, har bestyrelsen besluttet, at der opkræves et gebyr på hver sag på kr. 1.500,00. Skal der eventuelt indhentes megen baggrundsmateriale og udføres et større arbejde, vil der udarbejdes et tilbud herpå.

Det er bestyrelsens håb, at vi herigennem kan være med til at sikre, at vores trofæer kan blive vurderet efter den værdi, de rent faktisk har for os som jægere.

Formand for udvalget,
Erik Ahlmann Larsen
tedeum@tedeum.dk

SLAMS

Nordisk Safari Klub har indstiftet en række slams:
Nordisk Slam
European Slam
European Grand Slam
NSK Slam 50
NSK Slam 100
NSK Slam 150
NSK Slam 200
Big Five Slam
Tiny Ten Slam og
Predator Slam

De nærmere regler vedrørende de forskellige slams findes HER. 

BETALINGSSERVICE

Til alle danske medlemmer:

Når du udfylder tilmeldingen til PBS ved at klikke på nedenstående link, skal du have dit medlemsnummer klar, da dette skal skrives i feltet “kundenr.” i tilmeldingsformularen. 

Udfyld felterne med CPR- eller CVR-nummer, samt reg. og konto nr. for den konto, du ønsker at beløbet skal trækkes på.

I feltet “kundenr.” skal du skrive dit NSK medlems nr. Dette finder du på adressesedlen på sidste nr. af TROFÆ/eller på din sidste indbetaling. 
I feltet “Deb. gr. nr.” skal der tastes 07819.

Nyttige links

Grand Slam Club/Ovis

Besøg

Safari Club International

Besøg

Rowland Ward Ltd.

Besøg

The World Forum on Shooting Activities

Besøg

Dansk Zoologisk Konservatorforening

Besøg

CIC - Wildlife

Besøg