Nordisk Safari Klub

Conservation

Nordisk Safari Klub
- Conservation

Dansk
NSKs kommunikationsinitiativ kalder vi Nordisk Safari Klub – Conservation”. Formålet med indsatsen er, at informere ikke-jægere om den bæredygtige jagts nødvendighed i forhold til vildtforvaltning og praktisk naturbevarelse. Målet er, at bevare jagten gennem at skabe forståelse for jagten blandt dem, som ikke jager.

Nordisk Safari Klub – Conservation kaster sig ind i debatten, hvor den opstår. Vi reagerer på jagtdebat i brede medier som aviser og blade, online nyhedsmedier, radio og TV samt i høj grad også på sociale medier. Vi forklarer jagten med fakta og praktiske eksempler. Men udover at reagere, når jagten er under angreb, så forsøger vi også at sætte fokus på vores sag, ved at skabe indhold, som når ud til den brede offentlighed.

Vi baserer alt på fakta og vi holder en god og konstruktiv tone. Bæredygtig jagt er en god fortælling. Vores opgave er at udbrede denne fortælling, hvor det er muligt.

I 2022 har vores budskab nået millioner af ikke-jægere. Vi har bidraget til masser af artikler i aviser og blade i Danmark, Sverige, Norge og England. Vi har deltaget i radiodebatter på landsdækkende stats-radiokanaler i Danmark og Sverige. TV-debatter på landsdækkende stationer i Danmark, Sverige, England og til et internationalt publikum online. Desuden når vi hundredtusindvis af vores målgruppe på sociale medier – først og fremmest via Facebook.

English
We call the NSC communication initiative “Nordic Safari Club – Conservation”. The goal of our efforts is to inform the non-hunting public about the necessity and benefits of sustainable hunting as a tool in wildlife management and practical nature conservation. We try to protect hunting by making the non-hunters understand and accept it.

Nordic Safari Club – Conservation participates in the debate wherever it flares up. We react to attacks on hunting in mainstream media such as newspapers and magazines, online newsmedia, radio and TV shows, and last but not least on social media. We explain hunting with facts and practical examples. We do however do more than simply reacting, when hunting is under fire. We actively try to bring attention to our cause by creating pro-hunting content designed to reach the non-hunting public.

Everything we do is entirely fact-based and we take pride in our civil tone and good manners in the debate.

In 2022 our message has reached millions of non-hunters. We have written or contributed to lots of articles in newspapaers and magazines in Denmark, Sweden, Norway and the UK. We have participated in radio debates on national radio in Denmark and Sweden. We’ve been in TV-debates on national channels in Denmark, Sweden, the UK, and we’ve reached an international audience online. On top of all that we are reaching hundreds of thousands in our target group on social media – first and foremost on Facebook.

Contact Jens Ulrik Høgh 
E-mail: conservation@nordisksafariklub.com
Telefon: + 45 2092 4027

 Facebook: Nordic Safari Club – Conservation