Nordisk Safari klub

Medlemsbetingelser

Nordisk Safari Klub
Medlemsbetingelser

Et samlet overblik over de betingelser vi tilbyder vores medlemmer

Dit abonnement
Når du har foretaget et køb af medlemskab, modtager du en kvittering som dokumentation for aftalen på e-mail. Som medlem i Nordisk Safari Klub modtager du TROFÆ i løbende abonnement til gældende listepris. Du skal være over 18 år for at blive medlem. Er du under 18 år, skal vi have dine forældres eller værges samtykke.

Leveringsvilkår
Vi bestræber os på at levere dit TROFÆ senest på udgivelsesdatoen, dog kan der opstå forsinkelser på op til 5 arbejdsdage. Såfremt du vil reklamere over leveringen af dit blad, skal du gøre sekretariatet opmærksom på dette.

Opsigelse
Du kan opsige dit abonnement ved at kontakte sekretariatet på telefon, via e-mail eller via brev. I henvendelsen bedes du oplyse medlemsnummer, navn og adresse.

Vi skal have din opsigelse på TROFÆ senest 3 uger før sidste udgivelse, der er betalt for. Er der binding på abonnementet, kan det først opsiges efter bindingens udløb. Er opsigelsesfristen overskredet og har du betalt forud for dit abonnement, sender vi de blade, der er betalt for, hvorefter abonnementet ophører.

Manglende betaling eller nægtet modtagelse af dit blad fritager dig ikke for betaling og betragtes ikke som en opsigelse.

Betaling og gebyrer
Ved betaling med kreditkort vil du blive tilmeldt automatisk kortbetaling. Herefter vil betalingen af dit abonnement automatisk blive trukket fra dit kort, op til 3 uger før den nye periode træder i kraft. Altså knapt 12 måneder fra den dag du melder dig ind. Betalingen vil fremgå af din kontooversigt. Der sendes en kvittering på din tilmelding til den oplyste e-mail. Du har selv ansvaret for at opdatere dine betalingsoplysninger, hvis dit kreditkort bliver spærret eller udløber. Dette kan gøres på xxxxxxxxx. Hvis der ikke kan trækkes betaling fra dit kreditkort, vil betalingen for dit abonnement blive opkrævet via girokort.

Ved udebleven betaling sender vi dig en rykkerskrivelse pålagt gebyr.

Såfremt du ikke har opdateret dine betalingsoplysninger rettidigt, vil dit abonnement blive opkrævet via girokort.

Du kan vælge at tilmelde din betaling til Betalingsservice. Ved tilmelding til Betalingsservice vil vi automatisk sørge for, at pengene trækkes på din konto, hver gang abonnementet skal fornyes, medmindre du rettidigt har opsagt dit abonnement.

Hvis du har valgt at betale dit abonnement via girokort, så sender vi dette til dig, enten sammen med dit blad eller i et selvstændigt brev. Du bedes betale dette indbetalingskort inden forfaldsdatoen. Ved manglende betaling sendes en rykkerskrivelse pålagt gebyr på kr. 100,-

Ændringer af stamdata
På www.nordisksafariklub.com under ”Min side” kan du foretage ændringer af din adresse og stamdata. Du skal informere os om adresseændring, senest 3 uger før den træder i kraft.

Ændringer og forbehold
Der tages forbehold for prisændringer, gebyrer og ændringer af abonnementsbetingelserne med udgangspunkt i inflation, ændringer i udefrakommende omkostninger, ændringer i enhedsproduktionsomkostninger, produkt- og indholdsændringer samt ændret lovgivning.

Vi forbeholder os retten til at godkende ordren. En ordre kan eventuelt afvises, hvis du de seneste år har misligholdt dine betalingsforpligtelser over for Nordisk Safari Klub. Varsling af ændringer fremsendes i særskilt sms/brev/e-mail/betalingsoversigt.

Fortrydelsesret
Du kan uden begrundelse fortryde den indgåede aftale inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget dit første blad. Ønsker du at fortryde, skal du underrette os om, at du har fortrudt aftalen. Du kan fortryde den indgåede aftale ved henvendelse til sekretariatet, inden fortrydelsesfristens udløb. Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi den betaling, vi har modtaget fra dig. Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse. Vi gennemfører tilbagebetalingen uden tillæg af gebyrer. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget TROFÆ retur, eller indtil du har fremlagt dokumentation for at have returneret bladet med dit kundenummer til følgende adresse: Nordisk Safari Klub, Sillerup Møllevej 44, 6100 Haderslev. Fristen er overholdt, hvis du returnerer TROFÆ inden udløbet af de 14 dage. Det er vigtigt, at forsendelsen forsynes med porto, som du selv skal betale. Du hæfter for en eventuel forringelse af bladets værdi, hvis du ikke kan tilbagesende det modtagne til sekretariatet i ubrudt emballage.

Behandling af personoplysninger
Personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har til enhver tid ret til indsigt i og til at berigtige dine oplysninger ved at kontakte sekretariatet. Oplysningerne anvendes til at administrere dit abonnement, bestillinger, betalinger samt til information og markedsføring via telefon, post, e-mail og sms, i det omfang lovgivningen giver mulighed for det. Ønsker du ikke disse informationer, tilbud, fordele og nye tiltag fra Nordisk Safari Klub, kan du ændre dine personoplysninger på ”Min side”.

Kontakt Sekretariatet
Du kan kontakte sekretariatet på tlf. 70 22 70 92, eller på e-mailadresse: info@nordisksafariklub.com. Du bedes oplyse dit medlemsnummer ved alle henvendelser. Købelovens mangelregler finder anvendelse på dit TROFÆ.

Klager
Har du klager over dit abonnement, bedes du altid først kontakte sekretariatet. Nordisk Safari Klubs afgørelse kan indbringes for Center for Klageløsning. Du kan oprette en klagesag via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens side: naevneneshus.dk. Hvis der ikke kan findes en løsning i samarbejde med Center for Klageløsning, har du mulighed for at indbringe din klage for Forbrugerklagenævnet hos Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, naevneneshus.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse: info@nordisksafariklub.com.