Nordisk Safari Klub

Trofæopmålinger

Trofæopmåling / Slam

TROFÆOPMÅLINGER GIVER VIGTIGE DATA
 
Når du får dine trofæer opmålt hos en trofæopmåler, som er tilknyttet Nordisk Safari Klub eller Danmarks Jægerforbund, høstes vigtige data til brug ved f.eks. jagttidsforhandlingerne (i Danmark).
 
Disse data er vigtige og en rigtig god grund til at bruge trofæopmålere, som er tilknyttet de NSK eller DJ.
 
Mange jægere sætter stor pris på at få opmålt deres trofæer. Nogle bruger opmålingen til at sammenligne det seneste trofæ med tidligere nedlagte trofæer, mens andre bruger tallene til at følge en bestands udvikling igennem en længere årrække.
 
Opmålingerne har dog yderligere værdi end som så. Opmålinger, foretaget i regi af NSK eller DJ, indgår nemlig som vigtige data i DJ’s kontinuerlige arbejde i forhold til arter, jagttider, mv.
 
Trofæer kan opmåles efter både Safari Club International’s (SCI) regler eller efter Conseil International de la Chasses (CIC) regler, hvormed man – uanset hvor i verden et jagttrofæ er nedlagt – altid kan sammenligne opmålingsdata.
 
Det forsøges så vidt muligt at tilgodese hele Skandinavien, hvorfor NSK har trofæopmålere tilknyttet i både Danmark, Norge, Sverige og Finland.
 
Planlagte trofæopmålinger bliver annonceret på vores sociale medier, ligesom de vil fremgå af aktivitetskalenderen og medlemsbladet TROFÆ.
 
YDERLIGERE OM TROFÆOPMÅLING
 
Vi kan opmåle efter følgende regler:
– CIC for europæiske arter
– SCI for alle arter fra hele verden
– Rowland Ward for afrikanske arter
 
CIC´s intention med trofæopmålingen er at motivere alle jægere til at beskyde en given bestand således at det er de stærkeste og mest racetypiske handyr, som får lov til at præge avlen, dårlige trofædyr skal skydes væk tidligt, (her er opmålingsreglerne sådan udformet at dårligdomme straffes pointmæssigt) og stærke trofædyr skal have en avlsperiode inden de som toptrofæer skydes, og måske i heldigste fald giver en belønning i form af en medalje.
 
Alle kan få opmålt deres trofæer hos NSK og DJ.
 
Alle danske arter, der opmåles får et Danmarks Jægerforbund diplom med logo på og udenlandske får et Nordisk Safari Klub diplom med logo på. Opnår trofæet medalje er der på medaljens ene side logo fra DJ ved danske arter og NSK-logo ved udenlandske art. På den anden side angivelse af resultatet af opmålingen.
 
Prisen for diplom, registrering og medalje er 200 kroner (250 kroner for ikke-medlemmer).
 
Husk at trofæet skal være afkogt og tørret i minimum 30 dage før en CIC-opmåling. For trofæer som skal måles efter SCI’s regler er der ingen krav om tørretid.
Der er dog et krav om 60 dages tørretid, såfremt trofæet skal måles med henblik på en TOP 20 kåring, som en af de 20 største i verden.
 
Der er specielle regler for opmålinger af elefant og næsehorn. Spørg gerne din opmåler eller Nordisk Safari Klub om emnet.
 
Vær opmærksom på, at det er en STOR fordel at få trofæet målt op før det bliver savet af.
 
For kronvildt nedlagt i Danmark vil vi også gerne have kæben med til opmålingen.
 
Har du fået dit trofæ opmålt officielt i udlandet, kan du få det registeret i databasen mod et registreringsgebyr.
 
Hvis du har en stor samling af trofæer eller du samler nogle jagtkammerater med mere end 20 trofæer til opmåling, er det muligt af foretage opmålingen privat hos dig. Dette aftales direkte med en af opmålerne.
 
Alle opmålingsresultater kan ses i vores database på hjemmesiden.
 
Har du spørgsmål til trofæopmåling, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på nedenstående kontaktoplysninger:
info@nordisksafariklub.com
Tlf. +45 7022 7092

TILMELDING AF TROFÆ

DANSK BLANKET

Download her

TROFÉREGISTRERING​

SVENSK BLANKETT

Download her

TROFÉREGISTRERING​

NORSK SKJEMA

Download her