Nordisk Safari Klub

Jagtmagasinet TROFÆ

Jagtmagasinet
TROFÆ

TROFÆ er et jagtmagasin, der udgives af Nordisk Safari Klub. Et jagtmagasin for jægere i Norge, Sverige, Finland og Danmark med speciel interesse for jagt i udlandet.
TROFÆ udkommer 6 gange årligt og er det eneste magasin i Norden, der udelukkende beskæftiger sig med jagt i udlandet.

Indhold
TROFÆ indeholder spændende jagtberetninger fra hele verden, test af jagtudstyr, informative artikler, råd og vejledninger, præsentation af interessante trofæbærende vildtarter, rejseinformationer, ændringer af international lovgivning, medlemmers jagtrapporter fra hele verden, aktuelle nyheder indenfor jagtrejseområder, portræt af nordiske jægere, omtale af klubarrangementer og meget mere.

Særnummer
Nordisk Safari Klub udgiver desuden som de eneste i Europa lejlighedsvist et særnummer omhandlende trofæopmålinger.

Redaktion og indhold
Magasinet har en professionel redaktion med medarbejdere, der er eksperter inden for forskellige områder. De tester nye rejsemål, rejse- og transportmuligheder, våben, ammunition, optik, beklædning og andet udstyr til udlandsjagten.

Alle medlemmer opfordres til at indsende jagtapporter, artikler og billeder fra jagtoplevelser. Nordisk Safari Klub kan frit anvende disse i TROFÆ eller andre af Nordisk Safari Klub udgivelser og publikationer, samt i nyhedsmails, på hjemmesiden, Facebook, samt andre sociale medier. Nordisk Safari Klub forbeholder sig retten til frit at anvende alt billed- og tekstmateriale fremsendt af medlemmer. Herunder også billeder og tekst indsendt med jagtrapporter.

Artikler og billeder, der er fremsendt til og anvendt af Nordisk Safari Klub må ikke uden aftale bringes i andre trykte medier i Danmark.

Bestyrelsen kan periodevis fastsætte et standard honorar/godtgørelse/ gaver/præmier for medlemsartikler. Se løbende i TROFÆ for mere info om dette.

Inden du går i gang med at skrive artikler, bedes du kontakte redaktøren. Redaktøren kan supplere dig med rådgivning for opbygning af artiklen. Det sker, at vi har et større lager af artikler fra visse destinationer. F.eks.  modtager vi rigtig mange artikler vedrørende antilopejagt fra Sydafrika og sortbjørnejagt fra Canada, hvorfor vi ikke kan bringe dem alle i TROFÆ.

Diversitet
Vi forsøger at have variation i artiklerne og jagtrapporterne i medlemsbladet og prøver at undgå for mange artikler med de samme jagtdestinationer/vildtarter. 
Har du en god jagtoplevelse, og har du mod på at skrive en artikel om oplevelsen, hører vi gerne fra dig. Har du en god historie, men ikke mod på at få den skrevet ned, kan du kontakte redaktøren, som helt sikkert kan hjælpe dig på vej, alternativt kan han via interview skrive historien for dig, hvis vi vurderer, at den er meget interessant.

TROFÆ udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december.

Annoncering

Trofæ udkommer:
Februar, april, juni, august, oktober og december.

Ønsker du at annoncere i TROFÆ eller på dette website, så kontakt:
Niels Thaning
Tlf. +45 9384 8748
Email: nt@nordisksafariklub.com

Medieinformation:
Du kan hente vores medieinfo for 2024 ved at klikke her til højre –>

Information om annoncering:
Kontakt nt@nordisksafariklub.com for yderligere info herom.

Redaktionen

Ansvarlig for udgivelsen af jagtmagasinet TROFÆ og koordinator for sociale medier.

Har du tips, nyheder, grej eller andet, der skal testes, eller har du informationer, der kan have interesse for vores medlemmer, er du også meget velkommen til at kontakte redaktionen, så alle vores medlemmer kan få glæde af nyheden.

KONTAKT sekretariatet:
mail: red@nordisksafariklub.com

Inspiration

Skrivning til TROFÆ

Formålet med denne skrivevejledning er at hjælpe dig med at skrive en god og læsevenlig artikel til vores medlemsblad. Det kan godt være svært at komme i gang med at skrive, men denne vejledning vil hjælpe dig rigtig godt på vej.

I denne vejledning beskrives de elementer, som kan hjælpe redaktøren til at få din jagtrejseartikel til at fremstå bedst muligt og på en måde, der understreger, at det er din artikel.

Hent skrivevejledning til download i PDF her

Filformat: Manuskripter skal altid leveres Word-format.

Artiklens struktur:  Indledningen er vigtig for at kunne fange og motivere læseren til at læse din historie. Start med en kort, fængende overskrift. Under overskriften leveres en såkaldt underrubrik, hvilket er en kort tekst på 1-1,5 linje, som trækker læseren ind i din artikel. Del resten af din tekst op i afsnit med sigende mellemrubrikker (lille overskrift til hvert afsnit). Det giver læseren overblik og øger læsbarheden. Ønsket længde for en artikel er som udgangspunkt 1.600-2.500 ord. Hvis artiklen kan bære det op til maksimalt 3.000 ord. (Artikelstrukturen kan ses i artikler der tidligere er bragt i Trofæ)

Artiklens start: Mange jagtrejser starter i lufthavnen, hvilket som regel er ledsaget af problemer med tjek-in af våben og bagage osv. Ved ankomsten til jagtlandet er sagen også stort set altid den samme. Spring gerne rejsens strabadser over – med mindre de er ekstreme – og begynd artiklen, når jagten starter den første dag eller ved første spændende begivenhed. På den måde går du direkte i kødet på læseren og fanger opmærksomheden med det samme.

Nutid/datid: Artikler skrevet i nutid som eks.: ”Jeg sætter mig ned og bruger klippen til anlæg for riflen” opleves typisk mere dramatisk og fængslende på læseren, da nutidsformen giver oplevelsen af at være med på turen. Artikler skrevet i datid som eks: ”Jeg satte mig ned og brugte klippen som anlæg for riflen” er for de fleste mere logisk, når det er en artikel fra en jagt, som fandt sted tidligere. Om du vælger nutid eller datid, er helt op til dig, men det er vigtigt at stå ved din beslutning gennem hele artiklen. At skifte mellem nutid og datid kan være ødelæggende for en artikel.

Sprog og formulering
– Brug korte sætninger uden for mange indskudte sætninger.
– Hold dine afsnit forholdsvist korte, da det gør artiklen mindre kompakt og lettere at læse.
– Fortæl gerne om fascinerende vildtarter, interessante jagtvåben og mennesker.
– Beskriv gerne udtalelser eller anekdoter, der opleves – det giver liv til artiklen.

Det er let at lade sig rive med af oplevelserne, når du skriver en artikel fra en god jagtrejse, ligesom det er let at glemme at forklare faktiske forhold eller sammenhænge, som er vigtige for, at en udenforstående forstår tekstens helhed. Redaktøren vil naturligvis rette til, men der er altid en risiko for, at sammenhængen misforstås og således retter artiklen i forkert retning. 

Det anbefales at lade én eller to personer læse artiklen igennem, før den fremsendes. Det kan sikre dig, at læseren forstår den rette sammenhæng og ikke sidder tilbage med ubesvarede spørgsmål.

Det er altid en god idé at lægge det skrevne væk et par dage og læse det igennem igen. Ofte ser du små fejl eller mangler, detaljer du ikke fangede, da du skrev.

Variation: Beskriv gerne de skæve ting, som sker på turen – jagten på drømmetrofæet som ikke lykkedes, kulturen, menneskene, samt evt. problemer (og hvordan de blev løst).

Faktabokse: Skriv gerne en faktaboks, hvor du udfylder disse punkter:
– Jagtland:
– Revirnavn:
– Vildtart/er
– Våbentype:
– Valg af kugle:
– Sigtekikkert:
– Håndkikkert:
– Beklædning:
– Skudafstand:
– Jagttid for arten/arterne:
– Bedste periode:
– Jagtagent/arrangør:
– Kontaktinfo:

Skriv gerne mindst en faktaboks mere. Det kunne være med beskrivelse af lokale regler/love, vildtets biologi og levevis, en kort beskrivelse af landet eller af indbyggerne, eller noget om hvordan kødet anvendes, m.m.

Billedvalg: Ved fremsendelse af billedmateriale bekræfter indsenderen, at alle der er copyright til billederne, samt at vi må vise de personer, der optræder på billederne. Med mindre andet er aftalt, fremsendes de billeder du personligt finder dækkende og mest sigende for dine oplevelser. Gerne så varierede som muligt (landskab, indkvartering, jagt, vildt, mennesker, trofæfoto og evt. billeder af at kødet anvendes).

Du er den bedste til at udvælge hvilke billeder, der er de rette til at understøtte dine oplevelser. Redaktionen udvælger herefter ud fra en grafisk bedømmelse, hvilke der bruges.

Billedtekster: Husk i slutningen af artiklen at skrive billedtekster til billederne – med angivelse af hvilke billede den enkelte billedtekst hører til: Eks. 01, 02, 02.

Billedteksterne er vigtige – de skal ikke forklare billedet, men supplere det, så det ikke står alene, men kædes sammen med artiklen.

Antal billeder: Vi bruger typisk 8-12 billeder, så du skal ikke fremsende samtlige billeder fra en rejse, men send gerne 25 varierede billeder. Billederne må ikke være inkluderet i eks. en Word-fil, men skal sendes separat i høj opløsning og med – som beskrevet nedenfor – www.wetransfer.com eller Dropbox.

Billederne sendes gerne som JPG eller RAW i så høj opløsning som muligt – helst de originale fra kameraet/telefonen. De skal ikke sendes fra billeddatabaser, da disse ikke altid er kompatibel med vores.  

Tilsendte billeder vil kunne bruges på Nordisk Safari Klubs sociale medier og webside, med mindre andet aftales specifikt.

Fremsendelse af tekster og billeder: ALLE artikler, anekdoter, nyheder eller andet skal sendes med tilhørende billeder i høj opløsning via www.wetransfer.com eller Dropbox til mailadressen: red@nordisksafariklub.com.

Har du papirbilleder til artiklen skal disse efter aftale med redaktøren sendes til vores grafikker.

Honorar

Honoraret gælder artikler med over 1.600 ord, der kan på forhånd aftales et lavere honorar for kortere artikler eller anekdoter. Honoraret udbetales ved henvendelse til sekretariatet (info@nordisksafariklub.com), efter at artiklen har været bragt. Du kan også vælge at få dit honorar på anden vis, f.eks. med varer fra webshoppen eller som betaling for dit medlemskab.

Ophavsret: For at værne om, at de artikler vi bringer i TROFÆ ikke har været bragt i andre jagtmedier, ønsker vi kun at modtage artikler, som Nordisk Safari Klub har ophavsret til.

Artikler tilsendt Nordisk Safari Klub må derfor ikke været publiceret jagtmedier eller ligge til publicering hos andre. Tilsendte billeder vil kunne bruges på Nordisk Safari Klubs sociale medier og webside, med mindre andet aftales specifikt.

Knæk og bræk med skriveriet

Thomas Lindy Nissen
Redaktør af Trofæ