Nordisk Safari Klub

Jagtmagasinet TROFÆ

Jagtmagasinet
TROFÆ

TROFÆ er et jagtmagasin, der udgives af Nordisk Safari Klub. Et jagtmagasin for jægere i Norge, Sverige, Finland og Danmark med speciel interesse for jagt i udlandet.
TROFÆ udkommer 6 gange årligt og er det eneste magasin i Norden, der udelukkende beskæftiger sig med jagt i udlandet.

Indhold
TROFÆ indeholder spændende jagtberetninger fra hele verden, test af jagtudstyr, informative artikler, råd og vejledninger, præsentation af interessante trofæbærende vildtarter, rejseinformationer, ændringer af international lovgivning, medlemmers jagtrapporter fra hele verden, aktuelle nyheder indenfor jagtrejseområder, portræt af nordiske jægere, omtale af klubarrangementer og meget mere.

Særnummer
Nordisk Safari Klub udgiver desuden som de eneste i Europa lejlighedsvist et særnummer omhandlende trofæopmålinger.

Redaktion og indhold
Magasinet har en professionel redaktion med medarbejdere, der er eksperter inden for forskellige områder. De tester nye rejsemål, rejse- og transportmuligheder, våben, ammunition, optik, beklædning og andet udstyr til udlandsjagten.

Alle medlemmer opfordres til at indsende jagtapporter, artikler og billeder fra jagtoplevelser. Nordisk Safari Klub kan frit anvende disse i TROFÆ eller andre af Nordisk Safari Klub udgivelser og publikationer, samt i nyhedsmails, på hjemmesiden, Facebook, samt andre sociale medier. Nordisk Safari Klub forbeholder sig retten til frit at anvende alt billed- og tekstmateriale fremsendt af medlemmer. Herunder også billeder og tekst indsendt med jagtrapporter.

Artikler og billeder, der er fremsendt til og anvendt af Nordisk Safari Klub må ikke uden aftale bringes i andre trykte medier i Danmark.

Bestyrelsen kan periodevis fastsætte et standard honorar/godtgørelse/ gaver/præmier for medlemsartikler. Se løbende i TROFÆ for mere info om dette.

Inden du går i gang med at skrive artikler, bedes du kontakte redaktøren. Redaktøren kan supplere dig med rådgivning for opbygning af artiklen. Det sker, at vi har et større lager af artikler fra visse destinationer. F.eks.  modtager vi rigtig mange artikler vedrørende antilopejagt fra Sydafrika og sortbjørnejagt fra Canada, hvorfor vi ikke kan bringe dem alle i TROFÆ.

Diversitet
Vi forsøger at have variation i artiklerne og jagtrapporterne i medlemsbladet og prøver at undgå for mange artikler med de samme jagtdestinationer/vildtarter. 
Har du en god jagtoplevelse, og har du mod på at skrive en artikel om oplevelsen, hører vi gerne fra dig. Har du en god historie, men ikke mod på at få den skrevet ned, kan du kontakte redaktøren, som helt sikkert kan hjælpe dig på vej, alternativt kan han via interview skrive historien for dig, hvis vi vurderer, at den er meget interessant.

TROFÆ udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december.

Annoncering

Trofæ udkommer:
Februar, april, juni, august, oktober og december.

Ønsker du at annoncere i TROFÆ eller på dette website, så kontakt:
Niels Thaning
Tlf. +45 9384 8748
Email: nt@nordisksafariklub.com

Medieinformation:
Du kan hente vores medieinfo for 2023 ved at klikke her til højre –>

Information om annoncering:
Kontakt nt@nordisksafariklub.com for yderligere info herom.

Redaktionen

Ansvarlig for udgivelsen af jagtmagasinet TROFÆ og koordinator for sociale medier.

Har du tips, nyheder, grej eller andet, der skal testes, eller har du informationer, der kan have interesse for vores medlemmer, er du også meget velkommen til at kontakte redaktionen, så alle vores medlemmer kan få glæde af nyheden.

KONTAKT sekretariatet:
mail: red@nordisksafariklub.com

Inspiration

Skrivning til TROFÆ

Formålet med denne skrivevejledning er at hjælpe dig med at skrive en god og læsevenlig artikel til vores medlemsblad. Mange synes, det er svært at komme i gang med at skrive og derfor kan en vejledning som denne være til god gavn.

Skrivevejledningen indeholder vigtige elementer, som gør at redaktøren let kan omsætte din historie til TROFÆ. Hold dog endelig fast i din egen måde at formidle og fortælle din historie.

Hent skrivevejledning til download i PDF her

Filformat: Manuskripter leveres altid i Word.

Struktur: Indledningen er meget vigtig for at kunne fange og motivere læseren til at læse din historie. Start med en kort, fængende overskrift efterfulgt af en såkaldt underrubrik – en kort tekst på 25-50 ord. Det bør igen være en appetitvækker, som trækker læseren ind i din historie – men skal også være en kort og præcis indledning om artiklens indhold.
Del resten af din tekst op i afsnit med sigende mellemrubrikker (lille overskrift til hvert afsnit). Det giver læseren overblik og øger læsbarheden.
Ønsket længde for en artikel er min. 1600-1800 ord.

Ophavsret: For at værne om, at de artikler vi bringer i TROFÆ ikke har været bragt i andre jagtmedier, ønsker vi kun at modtage artikler, som Nordisk Safari Klub har ophavsret til. Artikler tilsendt Nordisk Safari Klub har derfor ikke været publiceret og er ikke tilsendt andre jagtmedier til publicering.

Artiklens start: Mange jagtrejser starter i lufthavnen. Som regel ledsaget af problemer med tjek-in af våben og bagage. Ved ankomsten er sagen også stort set altid den samme. Artikler skal ikke være ens og du kan derfor med fordel springe over rejsen og begynde artiklen, når du går ud på jagt den første dag eller ved første spændende begivenhed.
På den måde går du direkte i kødet på læseren og fanger opmærksomheden med det samme.

Nutid/datid: At skrive i nutid som fx: »Jeg sætter mig ned og bruger klippen til anlæg for riflen« opleves typisk mere dramatisk og fængslende på læseren, da denne form har oplevelsen af en direkte reportage. Datid som fx: »Jeg satte mig ned og brugte klippen som anlæg for riflen« er for de fleste mere logisk, når det er en beretning fra en jagt, som fandt sted fx et år forinden. Om du vælger nutid eller datid, er helt op til dig, men det er vigtigt at stå ved din beslutning gennem hele artiklen. At skifte mellem nutid og datid er ødelæggende for en artikel.

Sprog og formulering: Brug korte sætninger uden for mange indskudte sætninger. Hold også dine afsnit forholdsvist korte. Det gør historien mindre kompakt og let at læse.
Fortæl gerne om fascinerende dyr, interessante jagtvåben og mennesker… Fortæl gerne om udtalelser, beskrivelser og anekdoter, der opleves – det giver liv til artiklen.

Det er let at lade sig rive med af oplevelserne, når du skriver en beretning fra en god jagtrejse. Det er også let at glemme at forklare faktiske forhold eller sammenhænge, som er vigtige for, at en udenforstående forstår tekstens helhed. Redaktøren vil naturligvis rette til, men der er altid en risiko for, at sammenhængen misforstås og således retter artiklen i forkert retning. Derfor anbefales det at lade én eller to personer læse artiklen igennem, før den fremsendes – og sikre dig, at de har forstået den rette sammenhæng og ikke sidder tilbage med ubesvarede spørgsmål.

Det er altid en god idé at lægge det skrevne væk et par dage og læse det igennem igen. Ofte ser du små fejl eller mangler, detaljer du ikke fangede, da du skrev.

Variation: Beskriv gerne de skæve ting, som sker på turen – trofæet du ikke fik, kulturen, menneskene, evt. problemer (og hvordan de blev løst).

Faktabokse: Skriv gerne en faktaboks med land, revir, periode, jagtagent, våben, kugle, sigtekikkert, håndkikkert, beklædning og skudafstand. Skriv gerne mindst en faktaboks mere – fx med beskrivelse af lokale regler/love, dyrenes levevis, kort beskrivelse af landet, indbyggerne m.m.

Billedvalg: Med mindre andet er aftalt, fremsendes billeder som du personligt finder bedst og mest sigende for dine oplevelser. Gerne så varierede som muligt. Du er den bedste til at udvælge hvilke billeder, der er de rette til at understøtte dine oplevelser.
Redaktionen udvælger så de bedste, primært ud fra en grafisk bedømmelse.

Billedtekster: Husk i slutningen af artiklen at skrive billedtekster til billederne – med angivelse af hvilke billede den enkelte billedtekst hører til. Billedteksterne er vigtige – de skal ikke forklare billedet, men supplere det, så billedet ikke står alene, men kædes sammen med historien.

Antal billeder: 8-12 billeder er typisk passende. Du skal ikke fremsende samtlige billeder fra en rejse – send max 25 billeder. Billederne skal sendes separat – ikke inkluderet i en Word-fil – se nedenfor. Sendes som JPG, TIFF eller RAW i så høj opløsning som muligt – helst de originale fra kameraet – helst ikke fra billeddatabaser.

Tilsendte billeder vil kunne blive brugt på Nordisk Safari Klubs hjemmeside og sociale medier, med mindre andet aftales specifikt.

Fremsendelse af tekster og billeder: ALLE artikler, anekdoter, nyheder sendes med tilhørende billeder via www.wetransfer.com til mailadressen red@nordisksafariklub.com.
(Har du papirbilleder til artiklen, sendes disse til ProGrafisk, som står for indscanning. Adresse: Cikorievej 22 A, 5220 Odense SØ. Husk at angive, hvilken artikel billederne tilhører).

Du kan efter aftale få honorar for dit bidrag. Honoraret gælder artikler med mellem 1600 og 2000 ord, der kan aftales et lavere honorar for kortere artikler eller anekdoter. Honoraret udbetales ved henvendelse til sekretariatet (info@nordisksafariklub.com), efter din jagthistorie er blevet bragt. Du kan også vælge at få dit honorar på anden vis, f.eks. med varer fra webshoppen eller som betaling for dit medlemskab.

God skrivelyst!

Redaktør – Nordisk Safari Klub
Mobil/Cell: +45 70 22 70 92
Mail: red@nordisksafariklub.com