Nordisk Safari klub

Æresmedlemmer

Nordisk Safari Klub
Æresmedlemmer

Hæderen tildeles, når et medlem har ydet en ekstraordinær stor indsats for Nordisk Safari Klub.
Følgende medlemmer er gennem tiden blevet udnævnt til æresmedlem:

Marlene Jürgensen
På Nordisk Safari Klubs generalforsamling i 2023 udnævnte bestyrelsen Marlene Jürgensen fra Labrador Cargo til æresmedlem af klubben. Marlene så meget tidligt nødvendigheden af, at NSK oprettede et conservation program med det formål at bevare den internationale jagt. I den forbindelse startede hun Hunters Voice, som samler penge ind til at drive NSK’s kommunikationsafdeling. Finansieringsmåden bredte sig efterfølgende til andre grene af jagtbranchen, hvormed NSK fik skabt et solidt grundlag for at fortsætte formidlingsarbejdet til gavn for bevarelse af international jagt.

Jens Kjær Knudsen
I forbindelse med vores jubilæumsfest blev Jens Kjær Knudsen udnævnt til æresmedlem af Nordisk Safari Klub. 
Det skete som en anerkendelse af hans meget store indsats for klubben, både gennem sin tid som bestyrelsesmedlem og formand, og for arbejdet med at bevare den internationale jagt. 
Også efter tiden i bestyrelsen har Jens delt sine jagtoplevelser rundt om i verden med os i TROFÆ.

Jan Krossteig
I forbindelse med Jan Krossteigs 70års fødselsdagsreception den 26. juni 2012 udnævnte formand Jens Kjær Knudsen Jan Krossteig til æresmedlem af Nordisk Safari Klub. Jan har gennem årene gjort en meget stor indsats for Nordisk Safari Klub som bestyrelsesmedlem samt for promoveringen af og mulighederne for jagtrejser for Nordisk Safri Klubs medlemmer til fjerne destinationer. Jan har også igennem sine jagtrejseselskaber ydet fantastiske donationer og sponsorater til klubben igennem alle årene. En stor del af Jans egne trofæer kan ses på Trofæmuseet på Valdemars Slot

Erik Ahlmann-Larsen
På generalforsamlingen 2012 udnævnte formand Jens Kjær Knudsen Erik Ahlmann-Larsen til æresmedlem af Nordisk Safari Klub. Erik har gennem årene gjort et kæmpe arbejde for klubben. Han har været medlem af bestyrelsen for Nordisk Safari klub i sammenlagt 15 år, nemlig fra 1996 til 2011. Heraf formand for bestyrelsen i årene 2002 til 2008. Han var ligeledes 2012 gæsteudstiller på Trofæmuseet på Valdemars Slot

Claus Riber
På generalforsamlingen i 2002 blev Claus Riber udnævnt til æresmedlem for Nordisk Safari Klub for sin store indsats og arbejde med opstarten af Nordisk Safari Klub, samt for hans store indsats for klubben gennem mange år.

Sten Breith
På generalforsamlingen i 2000 udnævnte formand Erik Ahlmann-Larsen Sten Breith til æresmedlem af Nordisk Safari Klub for sin store indsats og arbejde til klubbens gavn under hans mangeårige virke som bestyrelsesmedlem og formand for Nordisk Safari Klub.

Nordisk Safari Klub
Hædersnål

Hædersnålen tildeles, når et medlem har ydet en ekstraordinær stor indsats for klubben.

Følgende medlemmer har gennem tiden opnået klubbens hædersnål
– Niels Chr. Vejlgaard
– Jens Chr. Kjær
– Sten Breith
– J. D. Bitsch Larsen (stifter)
– Claus Riber (stifter)