Nordisk Safari Klub

European Grand Slam

European Grand Slam

For at få tildelt European Grand Slam, skal man have nedlagt følgende trofæbærende arter:

Råvildt, trofæbærende handyr
Kronvildt, trofæbærende handyr
Dåvildt, trofæbærende handyr
Sikavildt, trofæbærende handyr
Elg, trofæbærende handyr
Ren, trofæbærende handyr
Vildsvin, trofæbærende handyr
Muflon, trofæbærende handyr
Spansk Stenbuk, trofæbærende handyr
Alpe Stenbuk, trofæbærende handyr
Bezoar, trofæbærende handyr
Vildged, trofæbærende handyr herunder også Belearisk vildged
Visent, trofæbærende han/hundyr
Gemse, trofæbærende han/hundyr
Moskus, trofæbærende han/hundyr
Ulv
Los eller guldsjakal
Bjørn

Man skal have nedlagt en af hver af de krævede arter, men der er ingen krav til trofæets størrelse, kun at dyret skal være trofæbærende. Alle arterne skal være nedlagt i Europa, inklusiv Grønland.

European Grand Slam kan kun overrækkes medlemmer af Nordisk Safari Klub og vildtet skal være nedlagte under forhold, der opfylder Nordisk Safari Klubs etiske regler. Se info om de etiske regler på Nordisk Safari Klubs hjemmeside.

Prisen for European Grand Slam plaquette i messing er DKK 2.000,-

Tilmeldingsblanket vedlægges billeder af de nedlagte arter og opmålingsskemaer. Navn på European Grand Slam modtager bringes i NSKs medlemsblad, hjemmeside og Facebookside. European Grand Slam overrækkes på årets generalforsamling.

Tilmeldingsskema skal fremsendes til Nordisk Safari Klub på e-mail: info@nordisksafariklub.com senest den 15. januar, for at kunne komme i betragtning på årets generalforsamling. Skema til registrering og kan downloades her nedenfor.

TILMELDINGSSKEMA

European Grand Slam

Download PDF FIL

TILMELDINGSSKEMA

European Grand Slam

Download WORD FIL