Nordisk Safari Klub

European Slam

European Slam

For at få tildelt European Slam, skal man have nedlagt følgende trofæbærende arter:

Råvildt, trofæbærende handyr
Kronvildt, trofæbærende handyr
Dåvildt, trofæbærende handyr
Sikavildt, trofæbærende handyr
Elg, trofæbærende handyr
Ren, trofæbærende handyr
Vildsvin, trofæbærende handyr

Alle arter skal være nedlagt i Europa, incl. Grønland og man skal have nedlagt en af hver af de krævede arter, men der er ingen krav til trofæets størrelse, kun at dyret skal være trofæbærende.

European Slam kan kun overrækkes jægere, der er medlem af Nordisk Safari Klub, og vildtet skal være nedlagte under forhold der opfylder Nordisk Safari Klubs etiske regler. Se info om de etiske regler på Nordisk Safari Klubs hjemmeside.

Prisen for European Slam plaquette i messing er DKK 2.000,-

Tilmeldingsblanket vedlægges billeder af de nedlagte arter og opmålingsskemaer. Navn på European Slam modtager bringes i NSKs medlemsblad, på hjemmesiden og på Facebook. European Slam overrækkes på årets generalforsamling.

Tilmeldingsskema skal fremsendes til Nordisk Safari Klub på e-mail: info@nordisksafariklub.com senest den 15. januar og kan downloades herunder.

TILMELDINGSSKEMA

EUROPEAN SLAM

DOWNLOAD PDF FIL

TILMELDINGSSKEMA

EUROPEAN SLAM

DOWNLOAD WORD FIL