Nordisk Safari Klub

Tiny Ten Slam

Tiny Ten Slam

For at få tildelt denne slam, skal man have nedlagt følgende arter:

Steenbok
Bush duiker
Suni
Red duiker
Grysbuck
Dik-dik
Vaal rhebok
Blue duiker
Oribi
Klipspringer

Man skal have nedlagt en af hver af de krævede arter, men der er ingen krav til trofæets størrelse. Alle arter skal være trofæbærende handyr og skal være nedlagt i Afrika.

Tiny Ten Slam kan kun overrækkes jægere, der er medlem af Nordisk Safari Klub og vildtet skal være nedlagte under forhold der opfylder Nordisk Safari Klubs etiske regler. Se info om de etiske regler på Nordisk Safari Klubs hjemmeside.

Prisen for Tiny Ten Slam plaquette i messing er DKK 2.000,-

Tilmeldingsblanket vedlægges billeder af de nedlagte arter og opmålingsskemaer. Navn på Tiny Ten Slam modtager bringes i NSKs medlemsblad, på hjemmesiden og på Facebook. Tiny Ten Slam overrækkes på årets generalforsamling.

Tilmeldingsskema skal fremsendes til Nordisk Safari Klub på e-mail: info@nordisksafariklub.com senest den 15. januar og kan downloades her nedenfor.

Downloads tilmeldingsskema

Tiny Ten Slam

DOWNLOAD PDF FIL