Nordisk Safari Klub

Indkaldelse til GF 2023

Hermed indkaldes der til generalforsamling 2023 i Nordisk Safari Klub. Ønsker du at downloade indkaldelsen, kan du gøre det nederst på siden.

Er du medlem af Nordisk Safari Klub, kan du gå til medlemsfunktionen og hente den eksterne årsrapport 2022.

 

GENERALFORSAMLING 2023

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordisk Safari Klub

Fredag, den 24. marts 2023 kl. 17.00. Royal Stage, Milnersvej 39, 3400 Hillerød

Dagsorden for den ordinære generalforsamling
1) Kontrol af medlemmer
2) Valg af dirigent
3) Dirigentens gennemgang af dagsorden
4) Behandling af bestyrelsens beretning
5) Behandling af regnskab for forudgående regnskabsperiode samt godkendelse heraf
6) Godkendelse af bestyrelsens budget for indeværende regnskabsår
7) Behandling af indkomne forslag
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter herfor
På valg er:
Niels Thaning (modtager genvalg)
Lars Prytz (modtager genvalg)
Rasmus Kjær (modtager genvalg)
9) Valg af intern revisor samt suppleant herfor
10) Eventuelt

 

Indkaldelse og dagsorden kan downloades og printes HER.

Slammodtagere 2024

På Jagt & Outdoor Messen 5.-7. april modtog konservator Kasper Pedersen fra Nordjylland en Slam plaquette for sin NSK Slam 50. Det samme gjorde midtjyske Lars Bjerregaard Nielsen, mens Søren

Læs mere »

NSK-medlem udkommer med ny bog

Medlem af Nordisk Safari Klub og succesfuld deltager i årets udgave af DR’s seermagnet Alene i vildmarken, Claus Ballisager har forfattet endnu bog. Den fjerde i rækken af bøger fra

Læs mere »

Formandsskifte i Nordisk Safari Klub

Ved Nordisk Safari Klubs generalforsamling d. 6. april i Odense trådte formand gennem syv år Christian Jensen tilbage. Niels Thaning blev af bestyrelsen foreslået som ny formand og herefter valgt

Læs mere »

NSK på OCC

Under Jagt- & Outdoor Messen i Odense d. 5.-7. april deltog Nordisk Safari Klub med en stand på 100 m², og den var velbesøgt! Af: Redaktionen Mange af vore trofaste

Læs mere »

NSK’s generalforsamling 2024

Der var fint fremmøde, da NSK afholdte sin årlige generalforsamling d. 6. april på Hotel Odense. Dirigent på generalforsamlingen var advokat Lars Bundgaard, der har en uformel tilgang til hvervet,

Læs mere »