Nordisk Safari Klub

Indkaldelse til GF 2023

Hermed indkaldes der til generalforsamling 2023 i Nordisk Safari Klub. Ønsker du at downloade indkaldelsen, kan du gøre det nederst på siden.

Er du medlem af Nordisk Safari Klub, kan du gå til medlemsfunktionen og hente den eksterne årsrapport 2022.

 

GENERALFORSAMLING 2023

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordisk Safari Klub

Fredag, den 24. marts 2023 kl. 17.00. Royal Stage, Milnersvej 39, 3400 Hillerød

Dagsorden for den ordinære generalforsamling
1) Kontrol af medlemmer
2) Valg af dirigent
3) Dirigentens gennemgang af dagsorden
4) Behandling af bestyrelsens beretning
5) Behandling af regnskab for forudgående regnskabsperiode samt godkendelse heraf
6) Godkendelse af bestyrelsens budget for indeværende regnskabsår
7) Behandling af indkomne forslag
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter herfor
På valg er:
Niels Thaning (modtager genvalg)
Lars Prytz (modtager genvalg)
Rasmus Kjær (modtager genvalg)
9) Valg af intern revisor samt suppleant herfor
10) Eventuelt

 

Indkaldelse og dagsorden kan downloades og printes HER.

Indkaldelse til GF 2023

Hermed indkaldes der til generalforsamling 2023 i Nordisk Safari Klub. Ønsker du at downloade indkaldelsen, kan du gøre det nederst på siden. Er du medlem af Nordisk Safari Klub, kan

Læs mere »

Safariskydning 2023

SAFARISKYDNING Kom og træn dine riffelfærdigheder på mange forskellige måder. Det bliver en hel dag med masser af skydning i godt selskab. Der er mulighed for at afprøve skydestillinger og

Læs mere »

Tag med til Game of Clays 2023

Susegården Game of Clays 2023 Du kan nu tilmelde dig det populære arrangement Susegården Game of Clays sammen med Nordisk Safari Klub. Vi har sikret os et antal billetter til

Læs mere »

EU-forbud mod bly over vådområder

EU-forbud mod bly over vådområder træder i kraft den 15. februar. Den nye forordning vil forbyde udledning og transport af blyhagl i eller inden for 100 meter fra et defineret

Læs mere »