Nordisk Safari Klub

Importlicenser står ved magt

I begyndelsen af oktober afviste den amerikanske føderale distriktsdomstol i Arizona et sagsanlæg fra anti-jagtorganisationer, som forsøgte at omstøde tilladelser udstedt til import af trofæer fra nedlagte leoparder.

Som den eneste organisation gik Safari Club International (SCI) i retten for at forsvare gyldigheden af de udstedte tilladelser, hvoraf mange var blevet udstedt til netop deres medlemmer.

Baseret på SCI’s saglige argumenter fastslog retten, at sagsøgerne ikke havde nogen juridisk ret til at anfægte de udstedte tilladelser. Arbejdet med bæredygtige leopardjagt i det sydlige Afrika kan således fortsætte uden trussel om et amerikansk importforbud.

Foto: Jens Ulrik Høgh

Formandsskifte i Nordisk Safari Klub

Ved Nordisk Safari Klubs generalforsamling d. 6. april i Odense trådte formand gennem syv år Christian Jensen tilbage. Niels Thaning blev af bestyrelsen foreslået som ny formand og herefter valgt

Læs mere »

NSK på OCC

Under Jagt- & Outdoor Messen i Odense d. 5.-7. april deltog Nordisk Safari Klub med en stand på 100 m², og den var velbesøgt! Af: Redaktionen Mange af vore trofaste

Læs mere »

NSK’s generalforsamling 2024

Der var fint fremmøde, da NSK afholdte sin årlige generalforsamling d. 6. april på Hotel Odense. Dirigent på generalforsamlingen var advokat Lars Bundgaard, der har en uformel tilgang til hvervet,

Læs mere »

Trofæ 1-2024

Du kan godt glæde dig, for årets første udgave af Trofæ er på vej til din postkasse. I Trofæ 1-2024 kan du bl.a. læse om: Jagten på samtlige 11 gemsearter

Læs mere »