Nordisk Safari Klub

Formandsskifte i Nordisk Safari Klub

Ved Nordisk Safari Klubs generalforsamling d. 6. april i Odense trådte formand gennem syv år Christian Jensen tilbage.

Niels Thaning blev af bestyrelsen foreslået som ny formand og herefter valgt ind som sådan af generalforsamlingen.

Christian var i sin formandsperiode bl.a. en af foregangsmændene i forbindelse med oprettelsen af Nordic Safari Club Conservation, der arbejder med kommunikation vedr. trofæjagt til den brede befolkning. Et arbejde som gennem hans formandsperiode er blevet en af klubbens mærkesager.

Niels Thaning fungerede indtil generalforsamlingen som næstformand og er således særdeles godt inde i stoffet. Han vil fortsætte linjen med fokus på kommunikation omkring trofæjagtens værdi for bevarelsen af vildtet og vildtets levesteder.

Kommunikationsindsatsen er langt fra gratis, hvorfor den nye formand vil lægge stor vægt i at forbedre foreningens økonomi. Dette kommer bl.a. til at ske ved en øget oplysning om nødvendigheden af donationer og sponsorater. Uden sådanne bliver det svært at fastholde og på sigt øge niveauet på kommunikationen omkring jagtens nødvendighed for vildtets bevarelse.

Christian Jensen fortsætter som menigt bestyrelsesmedlem efter at være blevet valgt ind på generalforsamlingen.

Folder om conservation-projektet

Nordisk Safari Klub startede tilbage i 2028 Nordic Safari Club Conservation-projektet. Formålet med indsatsen er, at informere ikke-jægere om den bæredygtige jagts nødvendighed i forhold til vildtforvaltning og praktisk naturbevarelse.

Læs mere »

Trofæopmålinger og dataindsamling 

I sidste uge kunne vi offentliggøre nyheden om, at samtlige de danske CIC-opmålere har organiseret sig i foreningen Den Danske Trofæ Evaluerings Bestyrelse (DKTEB)  Læs nyheden her: https://www.nordisksafariklub.com/organisering-af-cic-trofaeopmalerne-i-danmark/ CIC-trofæopmålerne, Danmarks Jægerforbund

Læs mere »

Jagttræning for kvinder 2024

Fra 19.-21. april afviklede skydeudvalget den årlige jagttræning for kvinder i Ulfborg og det blev en virkeligt sjov, lærerig og hyggelig weekend Af Karen Barfod Jagttræning for kvinder er en

Læs mere »

Slammodtagere 2024

På Jagt & Outdoor Messen 5.-7. april modtog konservator Kasper Pedersen fra Nordjylland en Slam plaquette for sin NSK Slam 50. Det samme gjorde midtjyske Lars Bjerregaard Nielsen, mens Søren

Læs mere »

NSK-medlem udkommer med ny bog

Medlem af Nordisk Safari Klub og succesfuld deltager i årets udgave af DR’s seermagnet Alene i vildmarken, Claus Ballisager har forfattet endnu bog. Den fjerde i rækken af bøger fra

Læs mere »