Nordisk Safari Klub

Vigtig information om at rejse med lyddæmper

Klubben er blevet opmærksom på, at der er udsigter til knas omkring indførsel af lyddæmpere til bl.a. danske jægeres foretrukne jagtrejseland Sverige.

 

Kort fortalt har det svenske politi tydeligt indskærpet, at danske jægere skal søge om midlertidig importtilladelse til lyddæmpere, som skal anvendes i Sverige. Ansøgningen forventes at tage mindst 6 uger, der skal søges hver gang og det koster 320 SEK at ansøge. Problemet kan formentlig løses ved, at det danske politi på særlig anmodning udsteder særskilte tilladelser til lyddæmpere. Denne dokumentation vil være en stor hjælp for jagtrejsende, ikke blot i Sverige, men til masser af lande som ikke har samme lempelige regler omkring registrering af lyddæmpere som Danmark.Vores formand Christian Jensen har i dag skrevet et åbent brev til justitsminister Nick Hækkerup om problematikken. Det må hjertens gerne deles. Se de svenske retningslinjer her

.Åbent brev til Justitsminister Nick Hækkerup

Danske jagtrejsende oplever unødvendige problemer, når de rejser med lyddæmpere til deres rifler, fordi de nægtes en særskilt tilladelse af det danske politi. 

Omkring 15.000-20.000 danske jægere tager hvert år en eller flere gange på jagt i Sverige. Langt de fleste af disse jager elg, råvildt eller vildsvin med riffel. En stor og voksende andel af jægerne har – primært for at skåne dem selv for høreskader – monteret lyddæmpere på deres rifler. Det er en positiv udvikling, som vi i Danmark har tilskyndet – senest gennem at ophæve krav om særskilt tilladelse til lyddæmpere, som nu i juridisk forstand sidestilles med f.eks. magasiner. Har man tilladelse til riflen, har man automatisk tilladelse til passende dæmpere og disse registreres som udgangspunkt ikke for sig selv. Det er en fin og smidig løsning for de jægere, hvis rifler udelukkende bruges til jagt i Danmark. Men der er et praktisk problem i forhold til de lyddæmpere, som skal anvendes på jagt i udlandet – herunder i særdeleshed Sverige og Tyskland, som er de to største rejsedestinationer for danske jægere. 

Problemet består i korthed i, at lyddæmperne fortsat betragtes som registreringspligtige våbendele i f.eks. Sverige. Præcis som lyddæmperne jo også skulle registreres på særskilt tilladelse i Danmark frem til den 1. juli 2020.Da de særskilte danske tilladelser til dæmpere, som udgangspunkt ikke længere udstedes, kræver det svenske politi nu, at der ansøges om en midlertidig svensk importtilladelse, hvis man vil indføre og anvende sin lyddæmper på jagt i Sverige. Dette er en omstændelig bureaukratisk proces, som af det svenske politi forudses at tage op til 6 uger eller mere. Den officielle vejledning fra svensk politi er vedhæftet. 

Da de nye danske regler om at afskaffe de særskilte tilladelser til lyddæmpere blev afskaffet, blev disse praktiske problemer i relation til at rejse med dæmperne forudset. Det danske politi stillede dengang jægerne i udsigt, at man fortsat kunne udstede særskilte tilladelser til lyddæmpere specifikt med det formål, at de skal anvendes til jagt i udlandet. Vi har kendskab til to konkrete tilfælde, hvor sådanne tilladelser er udstedt. Desværre er det i praksis nærmest umuligt at få en sådan tilladelse og Politiets Administrative Center (PAC) begrunder de mange afslag med:Citat: “Vi bemærker, at Rigspolitiet har været i dialog med de svenske myndigheder med henblik på at orientere om ændringerne af de danske regler for lyddæmpere, som trådte i kraft den 1. juli 2020, og at dialogen har resulteret i, at praksis ved svenske toldekspeditioner er blevet ændret. Vi forventer derfor ikke, at du vil blive mødt med et krav om separat tilladelse til lyddæmperen ved indrejse i Sverige”Eller på mere mundret dansk: Nogen fra det danske politi skulle have talt med nogen fra svensk politi som siger, at toldpraksis er ændret. Men de officielle retningslinjer siger noget andet og danske jægere har allerede haft problemer, hvilket er ret alvorligt, eftersom der uden de rette papirer er tale om ulovlig våbenbesiddelse. 

Den enkleste løsning på denne problematik her og nu, er formentlig at PAC udsteder særskilte danske våbentilladelser til de jægere, som har brug for disse som dokumentation i forbindelse med rejser – ikke blot til Sverige, men til alle lande som ser strengere på registrering af lyddæmpere end Danmark. Vi ved, at det er muligt, men det hjælper intet, hvis man nærmest konsekvent afslår at udstede sådanne tilladelser.Vi er overbeviste om, at der kan findes en praktisk løsning på dette lavpraktiske problem. 

Med venlig hilsen / Best regards

Christian Jensen
Formand – President

Hvor er fornuften blevet af?

Åbent brev til de danske politikere Med reference til den nye bandepakke som strammer lovgivningen omkring besiddelse af knive, vil jeg på vegne af Nordisk Safari Klub gerne opfordre politikerne

Læs mere »

Fatalt møde med problemelefant

Der er ganske sikkert flere af klubben medlemmer som har rejst med Omujeve Hunting Safaris i Namibia. Professional Hunter og ejer af Omujeve Hunting Safaris, Corne Kruger, har den 18.

Læs mere »

Mulig fremtid for salg af næsehornshorn

I Sydafrika arbejder man nu på at lancere en plan for at afvikle forbuddet mod handel med næsehornshorn inden udgangen af 2030. Forslaget er kontroversielt, da krybskytter som nedlægger næsehorn for

Læs mere »

Har du nedlagt en Dagga Boy?

Er du til Dagga Boys? Der er ganske sikkert nogle NSK-medlemmer, som enten har nedlagt eller lykkes med at nedlægge en gammel bøffeltyr på fair chase-jagt i løbet af sommeren.

Læs mere »

Trofæmuseet får nyt hjem

Nordisk Safari Klub samarbejder med Børge Hinsch Fonden om Jagt- og Trofæmuseet som tidligere kunne ses på Valdemars Slot.   Tekst: Thomas Lindy Nissen Foto: Børge Hinsch Fonden   Museet

Læs mere »