Svensk medlemskab SEK 795,-

– for 1 års medlemskab, som fornyes automatisk
– kræver adresse i Sverige

Med et svensk medlemskab af Nordisk Safari Klub modtager du blandt andet vores magasin 6 gange årligt, du kan gøre brug af vores rabataftaler, og har adgang til vores skydninger til favorabel pris.

Info om Nordisk Safari Klub
Nordisk Safari Klub blev stiftet den 11. maj 1972 af kendte nordiske trofæjægere. Klubben er uafhængig af alle jagtorganisationer og er en klub for alle nordiske jægere med interesse for jagt i udlandet. Derfor informerer vi om international jagt, sørger for udveksling af erfaringer blandt klubbens medlemmer og forsøger at fremme medlemmernes muligheder for jagt i udlandet.

www.nordisksafariklub.com
På Nordisk Safari Klubs hjemmeside kan du læse om klubbens arrangementer, finde spændende jagtrapporter fra forskellige rejsemål og downloade dem, læse de seneste jagtnyheder, finde trofæopmålinger og meget mere.

Jagtmagasinet Trofæ
Trofæ udsendes af klubben 6 gange om året. Bladet indeholder først og fremmest medlemmernes egne artikler om jagt i udlandet. Hertil kommer grejomtale og våbentests, andre informative artikler, jagtrapporter, historisk stof, jægerportrætter samt jagtrapporter fra revirer verden over.

Opmåling af trofæer
Nordisk Safari Klub opmåler trofæer fra hele verden. Vi opmåler efter Safari Club International og CIC´s regler. Trofæopmålingen sker løbende hen over året ved en lang række arrangementer i alle de nordiske lande. Se kalender på hjemmesiden og i Trofæ. Der betales til opmåler for registrering i NSK´s database, diplom, emblem og evt. medalje pr. trofæ.

Informationsmøder og foredrag
I vintersæsonen gennemføres en række arrangementer, herunder foredrag om jagt i udlandet, trofæer, jagtrejser og andre relevante emner.

Trofæmuseum
Nordisk Safari Klub samarbejder med Børge Hinsch Fonden om trofæmuseet på Valdemars Slot. Trofæmuseet udvides løbende med nye samlinger, og er nu Europas største offentligt tilgængelige trofæmuseum. Nordisk Safari Klubs medlemmer har mulighed for at testamentere trofæer til klubben. Information herom kan fås ved sekretariatet.

Skydearrangementer
Flere gange årligt arrangeres forskellige feltskydninger med riffel med det formål at give medlemmerne lejlighed til at træne til stationære og bevægelige mål på afstande fra 10–600 meter. Desuden kan man aflægge elgmærkeprøven, samt skyde til de forskellige bukkemærker.

Auktionerer
På hjemmesiden afholdes der løbende auktioner over donerede jagtrejser og jagtrelateret udstyr, med mulighed for at gøre et rigtig godt køb.

Klubbens Slams
NSK har indstiftet en række slams: Nordisk Slam, European Slam,  European Grand Slam, NSK Slam 50, NSK Slam 100, NSK Slam 150, NSK Slam 200. Big Five Slam, Tiny Ten Slam og Predator Slam.
De nærmere regler vedrørnede slams findes på hjemmesiden.

Rådgivning
Om forsikringssager i forbindelse med tyverier, ødelæggelser, jagtrejser m.v. Nordisk Safari Klub har nedsat et ekspertudvalg til behandling af disse spørgsmål.  Disse opgaver kan være tidskrævende, og derfor opkræves et grundgebyr for hver sag på DKK 1500,- plus moms. Skal der indhentes meget baggrundsmateriale og udføres et større undersøgelsesarbejde, som nødvendiggør et højere gebyr, vil den pågældende på forhånd få et tilbud herpå.

Velkommen til Nordisk Safari Klubs

nye webside

Godt du kom…

Siden er stadig under konstruktion, så vi håber på din tålmodighed. 
Når vi er færdige med sitet er det et nyt og moderne website, der tilgodeser de ting vi ønsker at præsentere for vores medlemmer.

God fornøjelse!