Nordisk Safari Klub
Trofæopmålinger, jagtrapporter, jagtrejsemagasin & skydninger

Lovforslag møder modstand

 

Det fremsatte lovforslag om at forbyde import og besiddelse af visse jagttrofæer fra Afrika, er i denne uge til debat i senatet i Californien og der er foreslået bødestørrelser på op til USD 40.000 for brud på loven.

Nu oplever forslagsstillerne imidlertidig modvind fra uventet kant, idet Afrikanske menneskerettighedsforkæmpere har blandet sig i debatten og beskyldt loven for at være racistisk. Argumenterne går på at den hvide mand nu igen ønsker at fratage den sorte oprindelige befolkning, deres ret til at bestemme over eget land og liv. Hvorfor skal Californiske aktivister fratage den sorte befolkning deres ret til selv at bestemme over deres ressourcer? Trofæjagten udrydder ikke arter, men bevarer dem tværtimod.

Masego Madzwamuse, som repræsenterer afrikanske græsrodsorganisationer slog til lyd for at trofæjagten finder sted på afrikansk jord ejet af afrikanere og trak en direkte linje fra det Californiske lovforslag, til den aktuelle racismedebat der i øjeblikket er meget ophedet i USA og flere steder i den vestlige verden.

Bevægelsen ”Black lives matter” som i den grad har tiltrukket sig opmærksomheden i USA, kan ikke rigtig bestemme sig til hvordan de skal håndtere sagen.

Det er ikke nemt når man bliver tvunget til at tage stilling