Nordisk Safari Klub
Trofæopmålinger, jagtrapporter, jagtrejsemagasin & skydninger

Den svenske elg foreslås rødlistet

 

Artdatabanken foreslår at den svenske elg overføres til den såkaldte rødliste. Forslaget indebærer at elgen skal placeres på IUCNs liste som NT/næsten truet. Fortsætter tilbagegangen af elg i Sverige er der tanker om at få den placeret på næste niveau, nemlig VU/sårbar.

Samtidig foreslår man at lossen, der i 2015 blev kategoriseret som VU/sårbar, bliver flyttet en tak nedad til kun NT/næsten truet, baseret på at bestanden er stærkere i dag.

Samme retning går det for det svenske kronvildt og odderen, arter der begge ønskes flyttet fra NT/næsten truet til LC/least concern.

For de svenske ulve går det den modsatte vej jf. Artdatabanken. De har været på listen som VU/sårbar men foreslås flyttet op ad listen til EN/truet.  Artdatabanken anser at populationen er øgende fra 30 individer i 1993 til over 300 i 2018. Man mener dog at der var endnu flere ulve i Sverige for nogle år tilbage og at tilbagegangen skyldes ”anledningen till minskningen de senaste åren är i huvudsak ökad illegal jakt.”

For bjørn og jærv foreslår man at de fortsat placeres på henholdsvis NT/næsten truet og VU/sårbar.