Nordisk Safari Klub
Trofæopmålinger, jagtrapporter, jagtrejsemagasin & skydninger

Jagtmagasinet Trofæ

Trofæ er et jagtmagasin, der udgives af Nordisk Safari Klub.
 
Et jagtmagasin for jægere i Norge, Sverige, Finland og Danmark med speciel interesse for jagt i udlandet.
 
Trofæ udkommer 6 gange årligt og er det eneste magasin i Norden, der udelukkende beskæftiger sig med jagt i udlandet.
 
Trofæ indeholder spændende jagtberetninger fra hele verden, test af jagtudstyr, informative artikler, råd og vejledninger, præsentation af interessante trofæbærende vildtarter, rejseinformationer, ændringer af international lovgivning, medlemmers jagtrapporter fra hele verden, aktuelle nyheder indenfor jagtrejseområder, portræt af nordiske jægere samt jagtrejsebureauer, omtale af klubarrangementer og meget mere.
 
Nordisk Safari Klub udgiver desuden som de eneste i Europa hvert 2-3 år et særnummer omhandlende trofæopmålinger.
 
Magasinet har en professionel redaktion med medarbejdere, der er eksperter inden for forskellige områder. De tester nye rejsemål, rejse- og transportmuligheder, våben, ammunition, optik, beklædning og andet udstyr til udlandsjagten.
 
Alle medlemmer opfordres til at indsende jagtapporter, artikler og billeder fra jagtoplevelser, som Nordisk Safari Klub frit kan anvende i Trofæ eller andre af Nordisk Safari Klub udgivelser og publikationer, samt i nyhedsmails, på hjemmesiden, Facebook, samt andre sociale medier.  Nordisk Safari Klub forbeholder sig retten til frit at anvende alt billede- og tekstmateriale fremsendt af medlemmer. Herunder også billeder og tekst indsendt med jagtrapporter. Artikler og billeder, der er fremsendt til og anvendt af Nordisk Safari Klub, må ikke uden aftale, bringes i andre trykte medier i Danmark.
 
Bestyrelsen kan periodevis fastsætte et standard honorar/godtgørelse/gaver/præmier for medlemsartikler. Se løbende i Trofæ.
 
Inden du går i gang med at skrive artikler bedes du kontakte redaktøren. Redaktøren kan supplere dig med rådgivning for opbygning af artiklen. Det sker at vi har et større lager af artikler fra visse destinationer. Fx modtager vi rigtig mange artikler vedrørende antilopejagt fra Sydafrika og sortbjørnejagt fra Canada, hvorfor vi ikke kan bringe dem alle i Trofæ.
 
Vi forsøger at have variation i artiklerne og jagtrapporterne i medlemsbladet og prøver at undgå for mange artikler med de samme jagtdestinationer/vildtarter. Har du en god jagtoplevelse, og har du mod på at skrive en artikel om oplevelsen, hører vi gerne fra dig. Har du en god historie, men ikke mod på at få den skrevet ned, kan du kontakte redaktøren, så kan han helt sikkert hjælpe dig på vej, alternativt kan han via interview skrive historien for dig, hvis vi vurderer at den er meget interessant.
 
TROFÆ udkommer i februar, april, juni, august , oktober, og december.