Nordisk Safari Klub
Trofæopmålinger, jagtrapporter, jagtrejsemagasin & skydninger

Big Five Slam

For at få tildelt dette slam, skal man have nedlagt følgende arter:

Løve (udsat løve i hegning fra Sydafrika accepteres ikke)
Næsehorn (darted næsehorn accepteres)  
Bøffel
Leopard
Elefant

Man skal have nedlagt et af hver af de krævede arter, men der er ingen krav til trofæets størrelse. Alle arter skal være nedlagt i Afirka

Big Five Slam kan kun overrækkes jægere der er medlem af Nordisk Safari Klub og vildtet skal være nedlagte under forhold der opfylder Nordisk Safari Klubs etiske regler. Se info om de etiske regler på Nordisk Safari Klubs hjemmeside.

Prisen for Big Five Slam plaquette i messing er kr. 2.000,-

Tilmeldingsblanket vedlægges billeder af de nedlagte arter og opmålingsskemaer. Navn på Big Five Slam modtager bringes i NSK´s medlemsblad, på hjemmesiden og på Facebook. Big Five Slam overrækkes på årets ganeralforsamling.

Tilmeldingsskema skal fremsendes til Nordisk Safari Klub på e-mail: info@nordisksafariklub.com senest den 15. Januar og kan downloades i højre side.