Nordisk Safari Klub
Trofæopmålinger, jagtrapporter, jagtrejsemagasin & skydninger

Predator Slam

For at få tildelt dette slam, skal man have nedlagt følgende arter:

Wolf (hele verden)
Lynx (hele verden)
Red Fox (Europa)
Caracal (Afrika)
Mountain Lion (USA/Canada)
Brown Bear (hele verden)
Black Bear (USA/Canada)
Jackal (Afrika)

Man skal have nedlagt et af hver af de krævede arter, men der er ingen krav til trofæets størrelse.

Predator Slam kan kun overrækkes jægere der er medlem af Nordisk Safari Klub og vildtet skal være nedlagte under forhold der opfylder Nordisk Safari Klubs etiske regler. Se info om de etiske regler på Nordisk Safari Klubs hjemmeside.

Prisen for Predator Slam plaquette i messing er kr. 2.000,-

Tilmeldingsblanket vedlægges billeder af de nedlagte arter og opmålingsskemaer. Navn på Predator Slam modtager bringes i NSK´s medlemsblad, på hjemmesiden og på Facebook. Predator Slam overrækkes på årets ganeralforsamling.


Tilmeldingsskema skal fremsendes til Nordisk Safari Klub på e-mail: info@nordisksafariklub.com senest den 15. Januar og kan downloades i højre side.