Nordisk Safari Klub
Trofæopmålinger, jagtrapporter, jagtrejsemagasin & skydninger

Slam 50, 100 og 150

For at opnå en af disse Slams skal man være medlem af Nordisk Safari Klub og personligt have nedlagt:

Nordisk Safari Klub Slam 50:       50 arter fra minimum 3 kontinenter
Nordisk Safari Klub Slam 100:   100 arter fra minimum 4 kontinenter
Nordisk Safari Klub Slam 150:   150 arter fra minimum 5 kontinenter

Alle arter skal være nedlagt under Nordisk Safari Klubs etiske regler, se mere info på hjemmesiden

Arter som kan opmåles efter SCI og CIC tæller med. Hundyr der er trofæbærende tæller med, desuden tæller arter som zebra, kapivar, giraf, peccary, genet cat, coyote, bobcat m.m også med. Fugle tæller kun med, når det er tjur fra Europa og Asien med samt struds fra Afrika. Spørgsmål vedrørende dette kan ske til Nordisk Safari Klub til sekretariatet.

Prisen for disse Slam plaquette i messing er kr. 2.000,-

Tilmeldingsblanket vedlægges billeder af de nedlagte arter og opmålingsskemaer. Navn på Slam modtager bringes i NSK´s medlemsblad, hjemmeside og på Facebook. Slam overrækkes til klubarrangement hvert andet år (Lige årstal).

Tilmeldingsskema skal fremsendes til Nordisk Safari Klub på e-mail: info@nordisksafariklub.com senest den 15. Januar i lige år og kan dovnloades i højre side.