Nordisk Safari Klub
Trofæopmålinger, jagtrapporter, jagtrejsemagasin & skydninger

Forsikringssager

Rådgivning om forsikringssager i forbindelse med tyverier, ødelæggelser, jagtrejser m.v.

Nordisk Safari Klub har på det seneste været forespurgt om udtalelser og ekspertvurderinger i forbindelse med rådgivning og vurdering af henholdsvis stjålne elefantstødtænder, en omfattende vandskade, som ødelagde trofæer, og en vurdering omkring en erstatning af en meget dyr jagtrejse, der løb ind i alvorlige problemer, og som forsikringen har betænkeligheder ved at træde ind i.

Klubben har derfor nedsat et udvalg, som enten efter egen ekspertise, eller som vil være i stand til at finde den rette ekspertise, og derigennem komme med en nøgtern og saglig vurdering af sagen, til forhåbentlig gavn for det medlem, der har brug for støtten.

Da disse opgaver kan være meget krævende har bestyrelsen besluttet, at der opkræves et gebyr på hver sag på kr. 1.500,00 og skal der evt. indhentes megen baggrundsmateriale og udføres et større arbejde, vil den pågældende få et tilbud herpå. Det er bestyrelsens håb, at vi herigennem kan være med til at sikre, at vore trofæer kan blive vurderet efter den værdi, som de rent faktisk har for os som jægere.

Formand for udvalget,
Erik Ahlmann Larsen
tedeum@tedeum.dk