Nordisk Safari Klub
Trofæopmålinger, jagtrapporter, jagtrejsemagasin & skydninger

European Slam

For at få tildelt European Slam, skal man have nedlagt følgende trofæbærende arter:

Råvildt; Trofæbærende handyr
Kronvildt; Trofæbærende handyr
Dåvildt; Trofæbærende handyr
Sikavildt; Trofæbærende handyr
Elg; Trofæbærende handyr
Ren; Trofæbærende handyr
Vildsvin; Trofæbærende handyr

Alle arter skal være nedlagt i Europa, incl. Grønland og man skal have nedlagt et af hver af de krævede arter, men der er ingen krav til trofæets størrelse, kun at dyret skal være trofæbærende.

European Slam kan kun overrækkes jægere der er medlem af Nordisk Safari Klub og vildtet skal være nedlagte under forhold der opfylder Nordisk Safari Klubs etiske regler. Se info om de etiske regler på Nordisk Safari Klubs hjemmeside.

Prisen for European Slam plaquette i messing er kr. 2.000,-

Tilmeldingsblanket vedlægges billeder af de nedlagte arter og opmålingsskemaer. Navn på European Slam modtager bringes i NSK´s medlemsblad, hjemmeside og på Facebook. European Slam overrækkes til klubarrangement hvert andet år (Lige årstal).

Tilmeldingsskema skal fremsendes til Nordisk Safari Klub på e-mail: info@nordisksafariklub.com senest den 15. Januar i lige år og kan dovnloades i højre side.