Nordisk Safari Klub
Trofæopmålinger, jagtrapporter, jagtrejsemagasin & skydninger

Fremgang for markhor

 

Miljøministeren i Khyber Pakhtunkhwa Province i Pakistan udtaler at bestanden af Kashmir markhor nu har nået 5.511 dyr og at man talte 3.876 Himalayan ibex i den nordlige del af provinsen. Syed Mohammed Ishtiaq skriver i en artikel i Pakistan Dawn at bestanden af vilde dyr er stigende, især på grund af beskyttelse af deres levesteder og involvering af de lokale beboere i dette arbejde. Ministeriet genererede $342,000 ved at bortauktionere fire licenser til markhor. Ministeren udtaler videre at provinsens skovareal er steget med 6.3% takket være den succesfulde afslutning af ”the Billion Trees Tsunami Project”, som ud over at slå hårdt ned på ulovlig skovning, også tilførte provinsen 1,2 millioner nye træer til området.

(Pakistan Dawn)