Nordisk Safari Klub
Trofæopmålinger, jagtrapporter, jagtrejsemagasin & skydninger

Bliv medlem

Fordele ved medlemsskab af Nordisk Safari Klub
På Nordisk Safari Klubs hjemmeside kan du læse om klubbens arrangementer, finde spændende jagtrapporter fra forskellige rejsemål og downloade dem, læse de seneste jagtnyheder, finde trofæopmålinger og meget mere.

Jagtmagasinet Trofæ
Trofæ udsendes af klubben 8 gange om året. Bladet indeholder først og fremmest medlemmernes egne artikler om jagt i udlandet. Hertil kommer grejomtale og våbentests, andre informative artikler, jagtrapporter, historisk stof, jægerportrætter samt jagtrapporter fra revirer verden over.

Opmåling af trofæer
Nordisk Safari Klub opmåler trofæer fra hele verden. Vi opmåler til Safari Club International og CIC. Trofæopmålingen sker løbende hen over året ved en række forud planlagte arrangementer. Der betales for registrering af de opmålte trofæer i Nordisk Safari Klubs publikationer.

Informationsmøder og foredrag
I vintersæsonen gennemføres en række arrangementer, herunder foredrag om jagt i udlandet, trofæer, jagtrejser og andre relevante emner.  

Skydearrangementer
Flere gange årligt arrangeres forskellige feltskydninger med riffel med det formål at give medlemmerne lejlighed til at træne til stationære og bevægelige mål på afstande fra 10–600 meter. Desuden kan man aflægge elgmærkeprøven, samt skyde til de forskellige bukkemærker.

Klubbens Slams
NSK har indstiftet en række slams: Nordisk Slam, European Slam,  European Grand Slam, NSK Slam 50, NSK Slam 100, NSK Slam 150 og NSK Slam 200.
De nærmere regler vedrørnede slams findes på hjemmesiden.

Rådgivning
Om forsikringssager i forbindelse med tyverier, ødelæggelser, jagtrejser m.v. Nordisk Safari Klub har nedsat et ekspertudvalg til behandling af disse spørgsmål.  Disse opgaver kan være tidskrævende, og derfor opkræves et grundgebyr for hver sag på kr. 1500,- plus moms. Skal der indhentes meget baggrundsmateriale og udføres et større undersøgelsesarbejde, som nødvendiggør et højere gebyr, vil den pågældende på forhånd få et tilbud herpå.

Klik her for at blive medlem